Онкология и химиотерапия

1
Аулин®

Aulin® – оригинал за бързо лечение на болка и възпаление

  • Aulin е бързодействащо НСПВС за първи избор при лечение на широк диапазон от възпалителни състояния с присъствие на остра болка.
  • Aulin е бързодействащо лекарство за първи избор при симптоматично лечение на болезнен остеоартрит
  • Aulin е бързодействащо лекарство за първи избор при лечение на първична дисменорея.
  • Nimesulideсе характеризира с много бързо начало на противовъзпалителния и аналгетичен ефект, който започва 15 минути след приема на лекарството.
http://chorobyweneryczne.com.pl/
porady, objawy chorób, sprawdź!
http://chorobyweneryczne.com.pl/

Нестероидния противовъзпалителен медикамент Aulin®(nimesulide)е преференциален СОХ-2 инхибитор с многофакторен механизъм на действие, който осигурява ефективна аналгезия с висока гастроинтестинална поносимост.

 


»повече

AULIN SPCЛистовка за пациента
ALOXI®

ALOXI® (palonosetron) - еволюция в контрола на емезиса

ALOXI® e втора генерация 5- НТ3 (серотонинов) рецепторен антагонист, показан за превенция на гадене и повръщане, индуцирани от първоначални и повторни курсове умерено- и високо еметогенна химиотерапия. Прилага се еднкоратно чрез интравенозна болус инфузия около 30 минути преди химиотерапията.

Серотониновите рецепторни антагонисти (сетрони, структурни аналози на серотонина) са лекарства, които блокират намиращото се в организма химично вещество серотонин, предизвикващо гадене и повръщане във високи концентрации като резултат от химиотерапията.

http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/tabletki-antykoncepcyjne.html
tabletki online
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/tabletki-antykoncepcyjne.html

За разлика от I генерация сетрони palonosetron показва по- продължителен (120 часа) и по-значителен клиничен ефект при еднкоратно приложение, което се дължи на неговите уникални молекулни характеристики.

Това е първият 5- НТ3 рецепторен антагонист, който освен острото гадене и повръщане (0-24 час след химиотерапията) има и специфично показание- късно гадене и повръщане (24-120 час след химиотерапията).

 


»повече

EMEA_ALOXI_SPC
1